Novinky

Informácie z EFU zasadnutia 14.4.2012 Helmstadt (D)

19.04.2012 20:09
  - KAH CS je prijatý do tzv. skúšobnej lehoty po dobu 2 rokov - letové výsledky KAH CS na holubník budú zaraďované do oficiálneho hodnotenia EFU, ak bude daný let posúdený posudzovateľov, ktorý má oprávnenie posudzovať lety danej triedy v rámci EFU - KAH CS má právo usporiadať oficiálne...