Informácie z EFU zasadnutia 14.4.2012 Helmstadt (D)

19.04.2012 20:09

 

- KAH CS je prijatý do tzv. skúšobnej lehoty po dobu 2 rokov
- letové výsledky KAH CS na holubník budú zaraďované do oficiálneho hodnotenia EFU, ak bude daný let posúdený posudzovateľov, ktorý má oprávnenie posudzovať lety danej triedy v rámci EFU
- KAH CS má právo usporiadať oficiálne medzinárodné preteky holubov na letovú klietku, pričom výsledky budú zarátané do výsledkov pretekov EFU.